Algmene info OCDC

1. Een goed begin

1.1. Inschrijvingen

Elk schooljaar kunnen OUD leerlingen opnieuw inschrijven tijdens de maand juni op het secretariaat.

NIEUWE leerlingen kunnen per mail inschrijven , of komen naar de extra inschrijvingsdata , die tijdig aangekondigd worden.
Desgewenst kunnen nieuwe leerlingen een proefles nemen , of eens langs komen tijdens de " vriendjes " week , die elk jaar in de maand mei doorgaat.
Iedere leerling mag dan één ( of meerdere) vriendje(s) meebrengen die graag eens een les willen meevolgen.

1.2. Lidgeld en Verzekering

Is verplicht en dient betaald te worden bij de inschrijving (Euro 10)

Alle medewerkers en leerlingen zijn verzekerd voor eventuele ongevallen tijdens de lessen.
De directie is niet verantwoordelijk voor ongevallen voor of na de lessen.

1.3. Lesgeld

Het LESGELD wordt betaald telkens bij het begin van de trimester: midden september of begin oktober ;begin januari en begin april.(cash op het secretariaat of via overschrijving). Alle leerlingen ontvangen hieromtrent een mail en/of flyer
Rekening nummer: 

BALLET OLIVIA GEEROLF 

BE 87 3800 8043 4794
Schijfstraat 88
8310 Assebroek
Leerlingen die niet in orde zijn met het lesgeld, worden na de verwittiging niet meer in de les toegelaten!

2. Organisatie van de lessen

2.1. Lessen

Beginnen en eindigen stipt!

Graag een tiental minuten voor de aanvang van de les aanwezig zijn

Laatkomers wachten bij de ingang van de studio op een teken van de lerares of leraar

2.2. Uurrooster

Indeling klassen volgens niveau en leeftijd door artistiek directeur Olivia Geerolf in samenspraak met de respectievelijke lesgever(s)

2.3. Afwezigheden

Verontschuldigingen enz... graag vooral melden aan het secretariaat

0473 790072          0475 973119

e-mail: olivia.geerolf@scarlet.be


2.4. Niveau

Voorbereidende 1 (4- en 5-jarigen)

Voorbereidende 2 (6- en 7-jarigen)

Lagere (8-11 j)

Middelbare (12-16 j)

Hogere (16 j +)

B.O.G. - COMPANY: na selectie

In bepaalde niveaus worden de lesgevers opdrachten gegeven,  of een dansboek bijgehouden. Uw lesgever geeft hierover meer uitleg.


2.5. Eindproef en Getuigschriften

Bij het einde van het schooljaar worden proeven afgelegd en getuigschriften uitgedeeld.

2.6. Stages

Er worden ook extra stages ingericht (bv: eindejaarsstage)

3. Huiselelijk orde

3.1. Stiptheid begin Lessen en Afhalen

Ouders brengen de leerlingen tijdig (een tiental minuten voor de lesaanvang) en komen ze ook tijdig afhalen.

Wij voorzien niet in opvang na de lessen.

IN DE SCHOOL ROND HANGEN KAN GEVAARLIJK ZIJN!

Alleen in het secretariaat en de studio zijn de leerlingen veilig.

3.2. Ouders in leslokaal

De ouders zijn niet toegelaten tijdens de lessen. Er is elk schooljaar beurtelings een schooloptreden en een opendeurdag voorzien.

3.3. GSM

GSM toestellen blijven buiten de studio, of worden afgezet en in een bakje gedeponeerd.

3.4. Roken

Roken is ongezond, zeker voor dansers !!!

In de studio's is het strikt verboden en wij wensen ook het hele gebouw rookvrij te houden.

4. Persoonlijke orde

4.1. Kledij

Voor elke graad is een uniforme balletkledij (kleur balletpak) verplicht: balletpakje, balletkousen, balletschoenen en eventueel een rokje zijn verplicht.

Voor de jongens: een zwarte aansluitende broek, wit bovenshirt en zwarte balletschoenen.

Bij koud weer zijn een check-coeur, eventueel een echt truitje en beenverwarmers toegelaten.

De lesgevers geven hierover de nodige uitleg.

De balletkledij kan worden aangeschaft op het secretariaat of bij de firma Pavlova (zelfde prijs)

4.2. Het haar

Het haar dient tijdens de les steeds opgestoken te zijn, liefst in een dot o f staartje, of indien te kort met een speldje vastgemaakt.

4.3. Snoep en Drank

In de studio verboden! Alleen een flesje water mag.

4.4. Juwelen

Te veel geld en waardevolle voorwerpen worden best thuisgelaten. De directie is niet verantwoordelijk voor diefstal in de kleedkamers en in de studio's.

4.5. Netheid

De kleedkmaers dienen netjes te worden gehouwen. Er staan overal vuilbakjes.

Gevonden voorwerpen (pakjes, schoentjes, enz...) worden in het secretariaat bewaard tot het einde van het lopend schooljaar.

5. Weigering - Schrappen

De directie behoudt zich het recht om leerlingen die een bewust en blijvend storingd gedrag vertonen, na een gesprek te weigeren of te schrappen.

6. Communcatie - Contact

Voor alle vragen kan steeds contact genomen worden met het secretariaat en/of de directie.

0473 790072          0475 973119

e-mail: olivia.geerolf@scarlet.be

Gewone vragen ivm vorderingen enz... kunnen rechtstreeks met de betrokken leraars besproken worden.  Alle leerlingen worden over alle activiteiten mondeling ingelicht door de lesgevers (ook via mail en/of flyers)

De finale verantwoordelijkheid voor de vellige organisatie van het Ballet Olivia Geerof berust bij de Raad va nBestuur; Dit HUISRELELMENT werd opgemaakt met de bedoeling de reeds aanwezige positieve en aangenaam" sfeer binnen het Ballet Olvia Geerof te behouden en te vrijaren.


Artistiek Directeur: Olivia Geerolf

Algmeen Directeur: Hedwig Swimberghe

september 2019